Onderhoud airconditioning

Onderhoud airconditioning

U kunt Hamersma Installaties inschakelen voor periodiek onderhoud aan uw airco-apparatuur.

Hiervoor zijn wij als bedrijf gecertificeerd.

Hoe vaak we onderhoud doen,  hangt onder andere af van de installatie(s) die u gebruikt en de voorwaarden van de fabrikant. In de tabel hierna kunt u de onderhoudseisen bekijken. 

Zie hier de tabel met wettelijke eisen.

Hamersma-Installaties-bedrijfsauto

Waarom onderhoud?

Onderhoud is in veel gevallen wettelijk verplicht.

En dit betekent voor de eigenaar of beheerder van de installatie, dat hij verantwoordelijk is voor een goede werking van de apparatuur.

Als u het onderhoud periodiek door een gecertificeerd bedrijf laat doen,  dan bent u ook verzekerd van een veilige én duurzame installatie.

Tot slot: als u aan uw nieuw geïnstalleerde airco-installatie jaarlijks aantoonbaar onderhoud  laat doen, dan is/blijft de garantieperiode geldig,

Hoe vaak?

Hoe vaak onderhoud of inspectie moet gebeuren, hangt af van de koudemiddeleninhoud en is gebaseerd op de equivalente inhoud, uitgedrukt in Tonnen CO2. Zie hiervoor de tabel.

Wat doen we bij onderhoud?

Wij verrichten reparaties, controleren op correct functioneren én we zorgen voor preventief onderhoud aan uw airco met synthetische koudemiddelen.

Specifieke werkzaamheden:

controleren van de werking

standaard uitvoeren van de lektest

meten van temperaturen en drukken 

nakijken van instellingen 

controleren en reinigen van filters 

schoonmaken van de kappen van de binnenunits en/of uitblaas- en retourroosters 

controleren en/of reinigen van verdamper, lekbak en condenswaterpomp, wanneer aanwezig

schoonmaken buitenunit en condensor 

een meetrapport van de werkzaamheden maken en wanneer aanwezig, bijwerken van het logboek

Voordelen:

het risico op koudemiddel-emissie wordt verkleind

veel storingen worden voorkomen

energiebesparing